Taalmodel: “het behoort tot de mogelijkheden” en “het is een van de mogelijkheden”

FOUT Een deel verkopen behoort tot een van de mogelijkheden. Met Parmalat hebben ze het ook gedaan.
GOED Een deel verkopen behoort tot de mogelijkheden. Met Parmalat hebben ze het ook gedaan.

VERKLARING
Er zijn twee formuleringen door elkaar gehaald: ‘het behoort tot de mogelijkheden’ en ‘het is een van de mogelijkheden’.