Taalmodel: opgeborgen

FOUT Het boek zat gestockeerd – hou u vast – in een doos op zolder.
GOED Het boek zat opgeborgen – hou u vast – in een doos op zolder.

VERKLARING
Stockeren betekent ‘goederen opslaan’. Volgens Van Dale is het geen algemeen Nederlands. Ook in het Belgische Nederlands is opslaan veel gebruikelijker. Bovendien klinkt het vreemd dat één boek ‘gestockeerd’ wordt.