Taalmodel: halveliterfles

FOUT Hij dronk een halfliterfles in één teug leeg.
GOED Hij dronk een halveliterfles in één teug leeg.

VERKLARING
Beide fouten komen in het dagelijkse leven wel eens voor: te veel in één keer drinken en “halfliterfles”.
“Halveliterfles” is echter een samenstelling van “halve liter” met “fles”, en doordat “liter” een de-woord is, wordt het bijvoeglijk naamwoord bij “liter” altijd verbogen, zelfs als er geen lidwoord of andere determinator voor staat.
Als “halve liter” samen met het zelfstandig naamwoord “fles” een geheel vormt, wordt dat een flinke opeenstapeling van lettertekens, maar het is wel degelijk “halveliterfles”.