Taalmodel: beginnen + te + infinitief

GOED De afgelopen weken zijn wij beginnen meeleven met de Bokito.
FOUT De afgelopen weken zijn wij beginnen mee te leven met de Bokito.

VERKLARING
“Beginnen” wordt gevolgd door “te + infinitief”.
Ook goed: “(…) zijn wij begonnen mee te leven (…)”.