Taalmodel: afgelopen

GOED De voorbije weken zijn wij beginnen mee te leven met de Bokito.
FOUT De afgelopen weken zijn wij beginnen mee te leven met de Bokito.

VERKLARING
Het gebruik van “voorbij” als bijvoeglijk naamwoord is wat ongewoon. “afgelopen” is normaler.