Taalmodel: WO II, de Tweede Wereldoorlog

FOUT Vanavond zendt Canvas een reportage uit over een overgrootvader van collega Annelies Beck tijdens Wereldoorlog Eén.
GOED Vanavond zendt Canvas een reportage uit over een overgrootvader van collega Annelies Beck tijdens de Eerste Wereldoorlog.
VERKLARING

Een getal in Romeinse cijfers bij een naam lezen we als een rangtelwoord: “WO II” is “de Tweede Wereldoorlog”. “Wereldoorlog Twee” is de Franse en Engelse vorm.