Taalmodel: van de goede kant bekijken

FOUT Je moet het ook langs de goede kant bekijken.
GOED Je moet het ook van de goede kant bekijken.

VERKLARING
In de uitdrukking “van de goede kant bekijken” is het goede voorzetsel “van”.