Taalmodel: klank en geluid

FOUT Het parket van Leuven heeft een klankfragment van een anononieme beller vrijgegeven.
GOED Het parket van Leuven heeft een geluidsfragment van een anononieme beller vrijgegeven.

VERKLARING
“Geluid” is in het algemeen ruimer dan “klank”.
“Klank” is “harmonieus geluid”: “de klank van een viool”, “heldere klanken”.
“Geluid” is o.m. gebruikelijk in “geluidsapparatuur”, “geluidsman”, “geluidsspoor”, “geluidstechnicus”, “beeld en geluid”.
Voorbeeld: Bij televisie gaat het om beeld en geluid.
Maar het is bijvoorbeeld “klankbeeld” en “klankkleur”.