Taalmodel: het voegwoord “om”

FOUT Bent u nog altijd bereid van zo’n grote coalitie te leiden?
GOED Bent u nog altijd bereid (om) zo’n grote coalitie te leiden?

VERKLARING
“Van” is geen voegwoord. “Om” kan ook weggelaten worden.