Taalmodel: aan boord

FOUT De begeleidster van de kinderopvang had niet in de gaten dat hij nog aan boord van de bus was.
GOED De begeleidster van de kinderopvang had niet in de gaten dat hij nog in de bus zat.

VERKLARING
“Aan boord” wordt alleen gebruikt voor vliegtuigen, schepen en ruimtevaartuigen.