Taalmodel: welk(e), hetwelk(e)

FOUT: De eerste minister laat wel weten “dat er een consensus begint te ontstaan tussen een aantal partijen over het systeem van een interimregering, tijdens dewelke een programma over een definitieve regering alsook een staatshervorming wordt onderhandeld.”
GOED: De eerste minister laat wel weten “dat er een consensus begint te ontstaan tussen een aantal partijen over het systeem van een interimregering, tijdens welke een programma over een definitieve regering alsook een staatshervorming wordt onderhandeld.”

VERKLARING
“Dewelke” is een hardnekkige fout die zowel in België als in Nederland voorkomt, en die wordt gevoed door twee verschillende mechanismen: een gallicisme en een verkeerde analogie.
Het is een gallicisme van “lequelle”.
Het is een foute analogie naar “hetwelk”.
Wel goed is “welk”.
“Dewelke” bestaat niet.