Taalmodel: omlaag, naar beneden

FOUT Tegen 2020 moet de uitstoot met minstens een kwart naar omlaag.
GOED Tegen 2020 moet de uitstoot met minstens een kwart omlaag.

VERKLARING
“Naar omlaag” is een foutieve vermenging van “omlaag” en “naar beneden”. Het is dus een contaminatie.