Taalmodel: herkiesbaar

FOUT Chávez wou dat de president zonder limiet herverkiesbaar zou zijn.
GOED Chávez wou dat de president zonder limiet herkiesbaar zou zijn.

VERKLARING
“Herverkiesbaar” is eigenlijk niet verkeerd, maar “herkiesbaar” komt ongeveer 185 keer meer voor. En het is bovendien korter.
Het zelfstandig naamwoord “herverkiezing” bestaat wel.