Taalmodel: pas

FOUT De acties zouden maar rond negen uur beginnen en om twee uur al voorbij moeten zijn.
GOED De acties zouden pas rond negen uur beginnen en om twee uur al voorbij moeten zijn.

VERKLARING
Het gebruik van “maar” in de betekenis van “niet eerder dan” is geen standaardtaal.