Taalmodel: zich voegen bij

FOUT Woensdag zal Donald de rest van de groep vervoegen in Duitsland.
GOED Woensdag voegt Donald zich weer bij de rest van de groep in Duitsland.

VERKLARING
Alleen werkwoorden worden vervoegd.