Taalmodel: een klacht indienen

FOUT Voor de arts reden genoeg om klacht in te dienen.
GOED Voor de arts reden genoeg om een klacht in te dienen.

VERKLARING

In de uitdrukking “een klacht indienen” is het lidwoord nodig.
Zonder lidwoord zou het een gallicisme kunnen zijn, ontstaan uit “porter plainte contre quelqu’un”. De Franse uitdrukking “déposer une plainte” bestaat echter ook.