Taalmodel: extra

FOUT De werknemers krijgen in het bedrijfsrestaurant van het bedrijf uitleg over eventuele bijkomende ontslagen.
GOED De werknemers krijgen in het bedrijfsrestaurant uitleg over eventuele extra ontslagen.

VERKLARING
“Bijkomend” betekent: “naast de hoofdzaak staand”, “accidenteel”, “wat er onverwacht bijkomt”. Het komt bijna uitsluitend voor in de verbinding “bijkomende (on)kosten”.
Het kan niet neutraal worden gebruikt met de betekenis: “extra”, “nieuw”, “aanvullend”, “supplementair”, “nog meer”.