Taalmodel: bedrijfsrestaurant

FOUT De werknemers krijgen in de refter van het bedrijf uitleg over eventuele extra ontslagen.
GOED De werknemers krijgen in het bedrijfsrestaurant uitleg over eventuele extra ontslagen.

VERKLARING
Een “refter” is in de algemene standaardtaal een “eetzaal in een klooster”.