Taalmodel: aandragen

FOUT Hij kwam met een smoes aandraven die nergens op sloeg en die hem in de ogen van de rechter nog verdachter maakte.

GOED Hij kwam met een smoes aandragen die nergens op sloeg en die hem in de ogen van de rechter nog verdachter maakte.

VERKLARING
“Aandraven” betekent in het algemeen Nederlands alleen “dravend naderbij komen”. Vermoedelijk kwam de man in de voorbeeldzin niet op die manier de rechtszaal binnen. In literaire taal zou het natuurlijk wel kunnen. Er is geen enkele reden om het als beeldspraak af te wijzen, maar in gewoon, dagelijkse taalgebruik, en zeker in reportages, rapporten en cv’s, is het niet erg gepast.

Bron: Taalwijzer, Paul Cockx, Davidsfonds, 2004