Taalmodel: hen/hun

Deze keer geen raadgeving, maar een verwijzing naar een website van de Taaladviesdienst.

Zij stellen de vraag of we het onderscheid tussen ‘hen’ en ‘hun’ moeten behouden.
Mijn advies is om te stemmen voor “Ja! Ouderwetse regel, weg ermee.”.
Waarom?
Ten eerste hoor je het verschil tussen ‘hen’ en ‘hun’ niet eens. Daardoor ook worden er zo gemakkelijk fouten tegen gemaakt in de schrijftaal, en in de schrijftaal worden we momenteel al genoeg geplaagd door die tienjaarlijkse spellingveranderingen.
Bovendien klaagt de Taaladviestdienst: “Bijna nergens krijgt de Taaladviesdienst zo veel vragen over als over het juiste gebruik van hun en hen.”
Zij stellen: “in gesproken taal worden hun en hen al eeuwen door elkaar gebruikt.”
En verder betogen ze:”In geschreven taal is dat heel anders: daar gelden van oudsher strenge regels voor hun en hen. Die zijn een paar eeuwen geleden geformuleerd en sindsdien niet meer losgelaten, zodat de traditionele adviezen nog altijd strikt onderscheid maken tussen hen (als lijdend voorwerp en na een voorzetsel) en hun (vooral als meewerkend voorwerp). Er zijn maar weinig mensen die deze kunstmatige regels in hun taalsysteem hebben zitten. Daarom is het een berucht struikelblok.”
Daarom organiseert de Taaladviesdienst nu een enquête (in te vullen in de rechterkolom van hun pagina) over die kwestie: “ja, afschaffen”, of “nee: behouden”.