Taalmodel: samenstellingen met woorden en breuken in letters

FOUT Het lied in zesachtstemaat werd door de tweederde meerderheid van het luisterpanel gekozen om ons land te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival.

GOED Het lied in zesachtstemaat werd door de tweederdemeerderheid van het luisterpanel gekozen om ons land te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival.

VERKLARING
Taallink verwoordt het zo: Als een breuk deel uitmaakt van een samenstelling, schrijft u het geheel aan elkaar. Andere voorbeelden zijn viervijfdewerktijdregeling, zesachtstemaat.
Als een breuk niet tot een samenstelling behoort, schrijft u de teller en de noemer los, bijvoorbeeld twee derde van de leden, ze werkt vier vijfde, drie vierde van zijn vermogen.
Driekwart vormt een uitzondering op de regel omdat het als één woord wordt beschouwd. U schrijft driekwart altijd aan elkaar.
Maar omdat het aan elkaar schrijven leidt tot worsten, raden we aan om gebruik te maken van de ontsnappingsclausule van de regels: omwille van de duidelijkheid mag je koppeltekens plaatsen.
We raden daarom aan om “zesachtstemaat” en “tweederdemeerderheid” eventueel te schrijven als “zesachtste-maat” en “tweederde-meerderheid”.
Referentie: Taallink 36