Taalmodel: zweren

FOUT Toen zijn vinger na dat ongeluk zwoer en dik werd, zwoer hij dat hij de alcohol zou verzweren.

GOED Toen zijn vinger na dat ongeluk zwoor en dik werd, zwoer hij dat hij de alcohol zou verzweren.

VERKLARING
Een taalspelletje dit keer.
De vervoeging van zweren hangt af van de betekenis.
Zweren (eed afleggen), zwoer, gezworen.
Zweren (een zweer vertonen), zwoor of zweerde, gezworen.

Bron: Grote Van Dale cd-rom