Taalmodel: naar eer en geweten

FOUT Dan Brown blijft in eer en geweten volhouden dat zijn succes te danken is aan de mond-tot-mondreclame van zijn lezers en niet aan de uitgekiende barnumcampagne van zijn uitgever.

GOED Dan Brown blijft naar eer en geweten volhouden dat zijn succes te danken is aan de mond-tot-mondreclame van zijn lezers en niet aan de uitgekiende barnumcampagne van zijn uitgever.

VERKLARING
Het correcte voorzetsel is ‘naar’: “naar eer en geweten”.

Referentie: Van Dale op cd-rom