Taalmodel: teveel / te veel

FOUT Van iemand die te veel bier of sterkedrank heeft gedronken, wordt schertsend gezegd dat hij de hondeziekte heeft.

GOED Van iemand die te veel bier of sterkedrank heeft gedronken, wordt schertsend gezegd dat hij de hondenziekte heeft.

VERKLARING
Wat “teveel” betreft is de regel erg eenvoudig: in één woord is “teveel” altijd een substantief. Je kunt dus wel schrijven: “Er is een teveel aan drank.” Anders schrijf je het in twee woorden: “Er is te veel drank.”
“Sterkedrank” schrijf je in één woord en “hondenziekte” schrijf je met een n in het midden.

Bron: grote Van Dale op cd-rom