Taalmodel: kritieke faalfactoren

FOUT: Kritische faalfactoren haalden de hele planning onderuit.

GOED: Kritieke faalfactoren haalden de hele planning onderuit.

VERKLARING

De taalboekjes spreken elkaar wat tegen, omdat het ene wat toegeeflijker is dan het andere.

Oorspronkelijk betekent het bijvoeglijk naamwoord “kritiek”: “belangrijk”, “gevaarlijk”, “cruciaal”, “beslissend”.

Er is soms echter verwarring met “kritisch”, dat betekent: “oordelend”, “nauwlettend onderzoekend” (een kritische blik) en “behorend tot de kritiek”.

De verwarring ontstaat doordat in de natuurkunde “kritisch” kan worden gebruikt in de betekenis “kritiek”.
Bijvoorbeeld: “het kritische vermogen van een kernreactor” is even goed als “het kritieke vermogen van een kernreactor”.

Door die natuurkundige betekenis ontstaat verwarring, waardoor veel mensen moeite hebben om de twee betekenissen uit elkaar te houden.

Daardoor zijn sommige taalboeken wat toegeeflijker dan andere, maar als de twee woorden door elkaar worden gebruikt, kan begripsverwarring ontstaan.

Doordat bovendien sommigen nog altijd streng vasthouden aan de scheiding van de betekenissen, riskeer je als taalgebruiker altijd om te botsen op iemand die het zo heeft geleerd, en die een toegeeflijk gebruik als fout beschouwd.

Daarom raden we aan om toch maar het onderscheid te blijven maken. Het is tenslotte louter een kwestie van gewoonte.