Taalmodel: over hebben

FOUT We komen vragen of jullie wat skaileer op overschot hebben.
GOED We komen vragen of jullie wat skaileer over hebben.

VERKLARING
“Op overschot hebben” (‘over hebben’) is geen standaardtaal.