Taalmodel: skaileer

FOUT We komen vragen of jullie wat skyleer over hebben.
GOED We komen vragen of jullie wat skai(leer) over hebben.

VERKLARING
Het imitatieleer dankt zijn naam aan de producent Skai.