Taalmodel: het is vrijdag

FOUT We zijn alweer de laatste vrijdag van juli, de zomervakantie is bijna halfweg.
GOED Het is alweer de laatste vrijdag van juli, de zomervakantie is bijna halfweg.

VERKLARING
Alweer Frans.

Een gedachte over “Taalmodel: het is vrijdag

 1. In Vlaanderen circuleren nogal wat uitdrukkingen in het Nederlands die letterlijk vertaald Frans zijn (gallicismen), en die in sommige gevallen zelfs niet eens werden vertaald (bijv. “vitessen” i.p.v. “versnellingen”).
  Waar komt dat allemaal vandaan?
  Het wordt nogal snel verklaard door te stellen dat al die Vlamingen zich aanpasten aan het Frans.
  Maar dat klopt niet helemaal.
  Decennia geleden zagen we overal in Vlaamse steden Franse opschriften, er waren Franstalige dokters, notarissen, burgemeesters…
  Nu vind je die niet meer.
  Waar zijn die heen gevloden?
  Zijn die allemaal verhuisd naar Brussel en Wallonië?
  Als dat zo was, dan had er een enorme crisis in de vastgoedsector moeten ontstaan.
  Wat er in werkelijkheid gebeurde, is dat heel wat van die Franslatigen zich hebben vernederlandst.
  Er wordt inderdaad veel gesproken over de verfransing, in het bijzonder van Brussel en de omliggende gemeenten, maar er is ook een vernederlandsing geweest.
  Veel van die Franstaligen spraken echter maar matig Nederlands, en zij introduceerden zeer veel van de gallicismen, zoals “lastenboek” i.p.v. “bestek”, of “zakencijfer” i.p.v. “omzet”.
  Sommige Vlamingen houden vast aan die gallicismen, omdat het zogezegd “Vlaams” zou zijn, en wijzen de standaardwoorden af, omdat die woorden “import uit Nederland” zouden zijn.
  Maar in werkelijkheid verdedigen ze eigenlijk de fouten die de Franstaligen maakten.
  Hoe sympathiek de pogingen van de Franstaligen ook zijn om zich aan het Nederlands aan te passen, het blijven nu eenmaal taalfouten, en er is dan ook geen reden om er aan vast te houden.

  Like

Reacties zijn gesloten.