Taalmodel: signaleren, melden

FOUT Als de auto geseind staat, worden de agenten gewaarschuwd.
GOED Als de auto gesignaleerd / als gestolen gemeld staat, worden de agenten gewaarschuwd.

VERKLARING
“Geseind zijn” is een gallicisme, letterlijk vertaald van het Franse “être signalé”.
Mogelijke alternativen zijn “signaleren”, “melden”, enz.