Taalmodel: overdragen

FOUT De advocaat van Radovan Karadjic gaat in beroep tegen de beslissing van de Servische justitie om zijn cliënt uit te leveren aan het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag.
GOED De advocaat van Radovan Karadjic gaat in beroep tegen de beslissing van de Servische justitie om zijn cliënt over te dragen aan het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag.

VERKLARING
“Uitlevering” is een procedure tussen twee soevereine staten. Als een staat een persoon ter beschikking stelt van een internationaal hof of tribunaal, dan is dat een “overbrenging” of “overdracht”.
Meer uitleg