Taalmodel: samenstellingen met windstreken in aardrijkskundige namen

FOUT Indonesië was ooit een grote olieproducent in Zuid-Oost-Azië, maar nu is de infrastructuur verouderd.
GOED Indonesië was ooit een grote olieproducent in Zuidoost-Azië, maar nu is de infrastructuur verouderd.

VERKLARING
Zoals vaak met koppeltekens in samenstellingen, is de vraag: wat hoort bij wat? Of beter: wat zegt iets over wat?
Hier wordt bedoeld het zuidoosten van Azië, niet het zuiden van Oost-Azië.
Aangezien “zuid” hier dus niet “Oost-Azië” bepaalt, maar “oost”, en met “oost” een groep vormt die zelf “Azië” bepaalt, wordt het “Zuidoost-Azië”.

Windrichtingen krijgen een hoofdletter als ze als aardrijkskundige naam gebruikt worden. De grens tussen windstreek en aardrijkskundige naam is niet scherp te trekken, maar Als een windstreek onderdeel van een aardrijkskundige naam is, schrijven we altijd een hoofdletter.
“Het zuidoosten van Azië” wordt daardoor “Zuidoost-Azië”, net zoals “het zuidwesten van de provincie Noord-Brabant” “Zuidwest-Noord-Brabant” wordt, zelfs al bestaat er geen administratieve eenheid met de naam “Zuidwest-Noord-Brabant”.
Meer uitleg