Taalmodel: beschuldigen

FOUT De man wordt beticht van vijf overvallen.
GOED De man wordt beschuldigd van vijf overvallen.

VERKLARING
“Betichten” is geen juridische term en kan inhouden dat de beschuldiging niet terecht is.