Taalmodel: niet hoeven, niet moeten, niet kunnen

FOUT De Amerikanen hoeven niet meteen een verbetering van de economie in hun land te verwachten.
GOED De Amerikanen moeten niet meteen een verbetering van de economie in hun land verwachten.

VERKLARING
“Niet hoeven” houdt in dat het niet nodig is; “niet moeten” betekent dat ze het beter niet kunnen doen.
Meer uitleg