Taalmodel: fatsoenlijk

FOUT Er zijn motorrijders die al twee jaar rondtoeren, maar niet eens deftig kunnen remmen.
GOED Er zijn motorrijders die al twee jaar rondtoeren, maar niet eens fatsoenlijk kunnen remmen.

VERKLARING
“Deftig” betekent in de standaardtaal “waardig en voornaam”.
Meer uitleg