Taalmodel: aankomen

FOUT Het leger is hier net toegekomen en helpt met het uitdelen van zandzakjes.
GOED Het leger is hier net aangekomen en helpt met het uitdelen van zandzakjes.

VERKLARING
Toekomen betekent “rondkomen”, “genoeg hebben”. In de betekenis “aankomen” is het geen standaardtaal.
Meer uitleg