Taalmodel: trappenhuis

FOUT Heel wat materiaal stond opgestapeld in gangen en trapzalen, zodat de brandweer nauwelijks bij de brandhaard kon komen.
GOED Heel wat materiaal stond opgestapeld in gangen en trappenhuizen, zodat de brandweer nauwelijks bij de brandhaard kon komen.

VERKLARING
“Trapzaal” is geen algemeen Nederlands, “trappenhuis” wel.