Taalmodel: ontspoord raken / ontspoord zijn

FOUT Door een nog onduidelijke oorzaak raakte de trein ontspoord.
GOED Door een nog onduidelijke oorzaak is de trein ontspoord.

VERKLARING
“Ontspoord raken” heeft vooral een figuurlijke betekenis (mislukken, zich vergalopperen).