Taalmodel: menig, menige

FOUT De rol van Templar leverde Moore later de hoofdrol op in menig Bondfilm.
GOED De rol van Templar leverde Moore later de hoofdrol op in menige Bondfilm.

VERKLARING
Bij de-woorden die geen personen aanduiden, gebruiken we “menige”.
Meer uitleg