Taalmodel: verhoudingen

FOUT In februari reed bijna een auto op de tien in Brussel te snel.
GOED In februari reed bijna een op de tien auto’s in Brussel te snel.

VERKLARING
Verhoudingen geven we weer in de vorm “telwoord + op/van de + telwoord + zelfstandig naamwoord in het meervoud”.
Meer uitleg