Taalmodel: ziekenfonds

FOUT Alle kantoren van de socialistische mutualiteit De Voorzorg in Antwerpen zijn morgen gesloten wegens een staking.
GOED Alle kantoren van het socialistische ziekenfonds De Voorzorg in Antwerpen zijn morgen gesloten wegens een staking.

VERKLARING
“Mutualiteit” is geen standaardtaal voor “ziekenfonds”. In een eigennaam zoals “Christelijke Mutualiteiten” kan het wel voorkomen, al is dat geen correct taalgebruik. Wie die naam heeft bedacht, heeft een taalfout gemaakt, en daar moet die instelling desnoods zelf iets aan veranderen.
Meer uitleg