Taalmodel: uitgaan van iets, ervan uitgaan

FOUT Ik ga er echter vanuit dat wij het geplande parcours kunnen afwerken.
GOED Ik ga er echter van uit dat wij het geplande parcours kunnen afwerken.

VERKLARING
De infinitief is “uitgaan van iets”. “Uit” is een deel van het werkwoord, “van” niet. Daarom kan het nooit “vanuit” zijn.
Meer uitleg