Taalmodel: er is veel werk aan de winkel

FOUT Voor onze politici is er meteen weer veel werk op de plank.
GOED Voor onze politici is er meteen weer veel werk aan de winkel.

VERKLARING
Letterlijk vertaald Frans, of verward met brood op de plank?
De correcte uitdrukking is “er is veel werk aan de winkel”
Meer uitleg