Taalprobleem: “ontslag geven” “ontslag nemen”

FOUT De voorzitter van de luchtvaartmaatschappij Alitalia heeft zijn ontslag gegeven.
GOED De voorzitter van de luchtvaartmaatschappij Alitalia heeft zijn ontslag aangeboden.

VERKLARING
Een werknemer neemt ontslag, een werkgever geeft ontslag.
Meer uitleg