Taalmodel: hoofdtelwoorden

FOUT Sinds 1974 is Cyprus in twee gedeeld, in een Grieks en een Turks deel.
GOED Sinds 1974 is Cyprus in tweeën gedeeld, in een Grieks en een Turks deel.

VERKLARING
Een hoofdtelwoord krijgt de toevoeging -en als het zelfstandig gebruikt wordt na een voorzetsel.

Meer uitleg