Taalmodel: dezelfde/hetzelfde + als

FOUT Isaac Asimov dood in hetzelfde jaar dan… hoe-heette-die-ook-alweer? Nauwelijks 54.
GOED JMH Berckmans dood in hetzelfde jaar als… hoe-heette-die-ook-alweer? . Nauwelijks 54.

VERKLARING
Na “dezelfde” en “hetzelfde” komt altijd “als”.