Taalmodel: zodra, meteen

FOUT Van zodra hij in Frankrijk is komen wonen, is hij Fransman geworden.
GOED Meteen nadat hij in Frankrijk was komen wonen, is hij Fransman geworden.

VERKLARING
“Van zodra” is dialect. De standaardvariant is “zodra”. Met “zodra” kan de zin beter anders geformuleerd worden: “Zodra hij in Frankrijk woonde, …”