Taalmodel: metselen

FOUT De bacheloropleiding is veel meer dan een veredelde cursus metsen.
GOED De bacheloropleiding is veel meer dan een veredelde cursus metselen.

VERKLARING
“Metsen” is dialect. Algemeen Nederlands is “metselen”.