Taalmodel: beeldende kunsten

FOUT Hij was al vanaf zijn prilste jeugd gegrepen door plastische kunsten.
GOED Hij was al vanaf zijn prilste jeugd gegrepen door beeldende kunsten.

VERKLARING
“Plastische kunsten” is een gallicistische vertaling van het Franse “arts plastique”. De normale term is “beeldende kunsten”.