Taalmodel: aannemen, goedkeuren

FOUT Zaterdag zal de partij op haar congres een nieuwe naam adopteren.
GOED Zaterdag zal de partij op haar congres een nieuwe naam aannemen / goedkeuren.

VERKLARING
“Adopteren” is een anglicisme van het Engelse “to adopt”, wat o.a. betekent “aannemen”, “goedkeuren”.