Taalmodel: actief en passief

FOUT Het huis waar Pablo Ariza wordt vastgehouden, wordt midden in de nacht binnengevallen door de Colombiaanse oproerpolitie.
GOED In het huis waar Pablo Ariza wordt vastgehouden, valt de Colombiaanse oproerpolitie midden in de nacht binnen.

VERKLARING
De wat vreemde passieve constructie kan hier gemakkelijk door een vlottere actieve zin worden vervangen.